Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

JACKÓWKA

Wieś w pow. tłumackim, wojew. stanisławowskim, oddalona 2 km od Tłumacza. Parafie obu wyznań znajdowały się w Tłumaczu.
Jeszcze przy końcu XVIII w. była to mała osada o nazwie Szyndybałówka. Nabył ją wraz
z sąsiednimi terenami Łokutki i Słobódki, Bronisław Jacek Czechowicz, który po wykarczowaniu całego obszaru sprowadził osadników i założył wieś Jackówkę. W krótkim czasie Jackówka przeszła na własność rodziny Rudakowskich. Od nich zakupił ją Henryk Dzieduszycki dla powiększenia swoich dóbr tłumackich. W 1849 r. cały majątek został sprzedany wiedeńskiemu bankierowi, baronowi von Wertheimsteinowi, który podjął rozbudowę cukrowni w Tłumaczu, założonej przez Dzieduszyckiego w 1838 r. W 1853 r. ck akcyjne towarzystwo dla wyrobu cukru w Galicji przejęło cały majątek tłumacki wraz z Jackówką.
Na gruntach Jackówki znajdował się kamieniołom dostarczający gipsu i kamienia budowlanego. Była tu też cegielnia.