Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SŁOWNIK GEOGRAFICZNO-HISTORYCZNY

BEŃKOWA WISZNIA

Położenie. Wieś w pow. rudeckim, woj. lwowskim, położona o 2 km na płn. od Rudek. Parafia rzym.-kat. w Rudkach, parafia gr.-kat. na miejscu.
Historia. Wieś Beńkowa (lub Bieńkowa) Wisznia miała przez kilka wieków wspólną historię z Rudkami, które stanowiły jej przysiółek, potem jednak role się odwróciły (zob. Rudki). W połowie XVIII w. była własnością Wojciecha Siemieńskiego h. Leszczyc, który wybudował tu pałac jako swoją rezydencję. Pałac ten w  spłonął w pożarze (rok nieznany), a jego ruiny istniały jeszcze w pocz. XIX w. Pod koniec XVIII w. Beńkowa Wisznia stała się dziedziczną siedzibą rodziny Fredrów. Nowy pałac wystawił w r. 1838 komediopisarz Aleksander Fredro, który spędzał w nim czas na zmianę z dworkiem na Chorążczyźnie we Lwowie. Wnuk Aleksandra, Andrzej Maksymilian, odnowił pałac gruntownie w r. 1896, ale w 1919 r. wdowa po nim sprzedała wieś Małopolskiemu Towarzystwu Rolniczemu.
Zabytki. Pałac hr. Fredrów na planie prostokąta, dwukondygnacjowy, z krótkim skrzydłem bocznym, dobudowanym później. Wnętrza wypełniały dzieła sztuki i pamiątki rodzinne, które z czasem zostały rozdzielone między wnuków komediopisarza, Szembeków i Szeptyckich. Przedmioty pozostałe na miejscu i biblioteka licząca 10 tys. tomów uległy zniszczeniu podczas I wojny światowej. Obecnie w pałacu mieści się szkoła.
Zachowała się ponadto oficyna, starsza od pałacu, tzw. Jaśkowy Dwór. (MT)