Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SYLWETKI

Wszystkie 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2022
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

W STULECIE URODZIN

[2/2000]

Urodził się w 1899 r. w Lesku (woj. lwowskie), w rodzinie nauczycielskiej. Szkoły ukończył w Lesku i Sanoku. Po maturze wstąpił na wydział prawa Uniwersytetu Lwowskiego, jednak – po przerwie na służbę wojskową – podjął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Już jako wyróżniający się student został asystentem, a zaraz po studiach otrzymał stypendium na staż w Zurychu i Monachium. Tam zrobił doktorat, a po powrocie do kraju został docentem. W 1936 r. ukończył pracę habilitacyjną i w 1937 r. otrzymał nominację na profesora i kierownika katedry Teorii Maszyn Cieplnych.
W czasie pierwszej okupacji sowieckiej był nadal profesorem politechniki. Za okupacji niemieckiej pracował zrazu w Szkole Rzemieślniczej, a po uruchomieniu przez Niemców Staatliche Technische Fachkurse prowadził tam wykłady w swojej specjalności. Po powtórnym zajęciu Lwowa przez Sowietów został ponownie profesorem politechniki.
W 1946 r. wraz z innymi profesorami PL wyjechał do Gliwic i tam aktywnie uczestniczył w organizowaniu Politechniki Śląskiej. Początkowo kierował aż trzema katedrami – Teorii Maszyn Cieplnych w Gliwicach i Wrocławiu oraz Pomiarów Maszyn w Gliwicach.
Profesor Ochęduszko stworzył na politechnice w Gliwicach odrębny Wydział Energetyczny (później Mechaniczno-Energetyczny). Był jego pierwszym dziekanem, a w 1956 r. został rektorem PŚ. W 1961 r. powołano go na członka PAN.
Prof. S. Ochęduszko był doskonałym wykładowcą i dydaktykiem. Wielu jego wychowanków objęło wysokie stanowiska w polskiej energetyce, a dziewięciu zostało profesorami. Opublikował 70 oryginalnych prac naukowych, a za 3-tomowe monumentalne dzieło Teoria maszyn cieplnych otrzymał nagrodę państwową. Zmarł nagle w 1969 r.
W 1997 r. ustanowiono Medal im. Stanisława Ochęduszki (patrz „Lwów–Gliwice” w dziale Kultura-Nauka w tym numerze).
(skrót tekstu Jana Szarguta)