Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SYLWETKI

Wszystkie 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2022
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

Danuta Haczewska, ZBIGNIEW SCHNEIGERT

[2/1999]

W poprzednim numerze (1/99), na stronie 35, zamieściliśmy notkę o dr. inż. Zbigniewie Schneigercie, nie dodając jednak, że to z powodu Jego śmierci. Za to przeoczenie serdecznie przepraszamy. Poniżej przedstawiamy wspomnienie o Zmarłym, spisane przez dr D. Haczewską, Jego długoletnią współpracownicę w zakopiańskim oddziale TMLiKPW.

31 października 1998 r. zmarł w Zakopanem dr inż. Zbigniew Schneigert, prezes Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch. w Zakopanem – od chwili jego założenia w XII 1989 do marca 1996, kiedy to zrezygnował z tej funkcji.
Zbigniew Schneigert był rdzennym lwowianinem, synem obrońcy Lwowa i Przemyśla. Ukończył VIII Gimnazjum we Lwowie i Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Lwowskiej. Był członkiem I Drużyny Harcerskiej, w działalności której brał udział do ostatnich chwil swego życia. Podczas studiów wyższych należał do korporacji Leopolia.
W czasie II wojny pracował przy obozach NKWD dla jeńców polskich, którzy budowali drogi na ziemiach wschodnich (ze Lwowa na wschód), jako inżynier mostowy. Jeńcy zostali zlikwidowani przez Rosjan z chwilą wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 r. Przez wiele lat czynił starania o upamiętnienie męczeństwa jeńców, uwieńczone w 1993 r. publikacją w „Zeszytach Historycznych Ministerstwa Oświaty” i w 1995 r. wmurowaniem tablicy pamiątkowej na cmentarzu wojskowym w Przemyślu.
W czasie okupacji niemieckiej wyjechał ze Lwowa do Krakowa. Po wojnie został dyrektorem Kolei Linowych w Zakopanem. W ciągu dalszej kariery zawodowej kierował budową szeregu kolejek linowych w Polsce i za granicą (jako konsultant). Był autorem ok. 250 publikacji dotyczących kolei linowych i niekonwencjonalnych. Doktoryzował się w 1968 r. na Politechnice Śląskiej. Przez szereg lat był pracownikiem naukowym Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Kolejnictwa, a również nauczycielem konstrukcji w Technikum Budowlanym w Zakopanem. Przez kilka lat wykładał na Politechnice Warszawskiej. W późniejszych latach zajął się problemem broni nuklearnej i wydał 3 książki na ten temat. Pierwsza z nich, zakupiona przez MON, została włączona do wszystkich bibliotek wojskowych.
Żył lat 88. Do końca swego długiego życia zachował pełną sprawność umysłową. Odszedł od nas człowiek wielkiego formatu, osierocił diasporę lwowską w Zakopanem.