Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SYLWETKI

Wszystkie 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2022
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

PROFESOR, DZIAŁACZ, STATYSTYK

[1/1998]

Premier, prof. Jerzy Buzek, ma także związki ze Lwowem – i to chwalebne. Jego stryjeczny dziadek (tzn. brat rodzonego dziadka) był profesorem Uniwersytetu i działaczem politycznym we Lwowie przez lat kilkanaście. Oto co podają na jego temat encyklopedie:
BUZEK JÓZEF (1873–1936), dr praw, statystyk. W latach 1904–18 miejscem jego działalności zawodowej i politycznej był Lwów – jako profesora i dziekana na Uniwersytecie. W owym czasie (1905–17) działał w ruchu narodowym – był z ramienia Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego posłem do parlamentu wiedeńskiego i wiceprezesem Koła Polskiego w austriackiej Radzie Państwa. Po I wojnie był członkiem (1919–31) PSL „Piast”, następnie SL. W roku 1918 został profesorem tworzącego się Uniwersytetu Warszawskiego i SGH. Był kolejno posłem do Sejmu (1919–22), senatorem (1922–27) i podsekretarzem stanu. Stał się współzałożycielem i pierwszym dyrektorem Głównego Urzędu Statystycznego (1918–29) – instytucję tę organizował od podstaw. Był autorem pionierskich na naszym gruncie prac z dziedziny statystyki, a równocześnie współtwórcą projektu konstytucji RP oraz ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu.
Był więc Józef Buzek jednym z tych wybitnych organizatorów odrodzonego Państwa Polskiego, którzy do wielkich dzieł swojego życia przygotowywali się w ciągu lat pracy i działalności, spędzonych we Lwowie.