Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SYLWETKI

Wszystkie 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2022
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

GERARD DE FESTENBURG

[2/1998]

W styczniu 1998 zmarła w Krakowie Irena Gerard de Festenburg, artystka malarka (ur. 1915 we Lwowie), wywodząca się ze znanej i zasłużonej dla Lwowa i Galicji rodziny. Warto przy okazji przypomnieć przynajmniej trzy sylwetki spośród członków tego rodu:
Emil (1800–1849), dr praw. Był burmistrzem Drohobycza, potem sekretarzem Gubernium we Lwowie. W roku 1842 został burmistrzem Lwowa, dla którego podźwignienia wiele zdziałał, który powagę mieszczaństwa podźwignął, obcując z mieszczanami po przyjacielsku, odwiedzając ich i przyjmując u siebie, czego od poprzedników jego nigdy nie doświadczali, [...] ów urzędnik wysokiego stopnia, najszlachetniejszego serca, wysokich nauk i zdolności, mąż nad swoją epokę postępowy i liberalny [...] (Benedykt Gregorowicz, Pamiętnik, [w:] Pamiętniki urzędników galicyjskich, Kraków 1978). Na skutek prowokacji został zdjęty ze stanowiska w czasie rozruchów Wiosny Ludów we Lwowie, w 1848 r.
August (brat Emila), wyższy urzędnik Gubernium we Lwowie, starosta w Rzeszowie, potem w Stanisławowie.
Edward (ur. 1843 Lwów, zm. 1914 Lwów), lekarz-akuszer (położnik). Studia ukończył na Uniwersytecie Krakowskim, bo w tamtym czasie nie było we Lwowie fakultetu medycznego. Praktykował we Lwowie przez lat przeszło 40. Przez 18 lat był prezydentem Izby Lekarskiej we Lwowie, a w 1903 r. założył pierwszą w ck monarchii Kasę dla chorych lekarzy. Był ponadto prezesem Lwowskiego Towarzystwa Lekarskiego i Krajowej Rady Zdrowia. Dzięki tym wszystkim stanowiskom, dokonanym na nich pracom i zaletom osobistym był jedną z najszanowniejszych postaci świata lekarskiego w rodzinnym mieście. Głos jego ważył na szali w zawiłych obradach i zwykle był decydujący. (Witold Ziembicki, Polski Słownik Biograficzny). (Red.)