Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SYLWETKI

Wszystkie 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2022
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

DYRYGENT OPER I CHÓRÓW

[1/1997]

Pięćdziesięciolecie swej pracy artystycznej obchodzi w tym roku dyrygent Roman Mackiewicz. Jubilatowi szczególne życzenia winni są jego krajanie, gdyż jest to lwowianin z krwi i kości. We Lwowie spędził swą młodość, odbył studia i rozpoczął pracę artysty-muzyka.
Wszechstronną edukację muzyczną podjął w lwowskim konserwatorium, kontynuując ją na dyrygenturze u Adama Sołtysa i na muzykologii u Adolfa Chybińskiego na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Swą pracę zawodową zaczął jako altowiolinista w Filharmonii Lwowskiej, zaś po II wojnie w Wielkiej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Jako dyrygent rozpoczął działalność w Filharmonii Warszawskiej i kontynuował w filharmoniach Łodzi, Lublina i Bydgoszczy. W 1956 r. wszczyna pracę dyrygenta operowego w stołecznej Operze, wprowadzony tam przez wielkiego Bierdiajewa, następnie w Łodzi i Bydgoszczy, by od 1958 r. zostać jedynym dyrygentem Opery w Krakowie. Od 1961 współpracuje z Operą w Bytomiu (nazywa ją kuźnią telentów i teatrem gwiazd), co trwa do dnia dzisiejszego. W Operze Krakowskiej Roman Mackiewicz przeżył najważniejszy okres swego życia. Przygotowywał sam wszystkie przedstawienia i budował repertuar aż do przyjścia Kazimierza Korda. Ulubiony jego repertuar to dzieła Verdiego i Pucciniego. Zdaniem Mackiewicza, twórcza praca dyrygenta wpływa kojąco na wszystkie dolegliwości oraz na dobrą kondycję fizyczną i psychiczną.
Od lat młodzieńczych, już w lwowskim gimnazjum był rozmiłowany w pracy zespołów chóralnych. W czasie okupacji prowadził we Lwowie chór katedralny, dyrygował na koncertach konspiracyjnych. Po wojnie kierował chórem „Echo” w Katowicach, „Harfa” w Warszawie, oraz chórami „Echo” i „Lutnia Robotnicza” w Krakowie, a do dnia dzisiejszego prowadzi tu chór katedralny na Wawelu.
Roman Mackiewicz ma w swoim dorobku również pełnospektaklowe nagrania telewizyjne oper, a także działalność pedagogiczną w Państwowym Liceum Muzycznym w Bydgoszczy i Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Dyrygował też w Czechosłowacji, w Bułgarii, na Węgrzech i we Włoszech. W październiku 1995 był z chórem Katedry Wawelskiej na konkursie chórów katedralnych w Amiens we Francji.
Jubilatowi życzymy wielu radosnych chwil za pulpitem dyrygenckim!
Jadwiga Ciechanowska