Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SYLWETKI

Wszystkie 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2022
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

LARYNGOLODZY

[4/2005]

„Magazyn Otolaryngologiczny” wydał w sierpniu ’04 suplement (VI), poświęcony Powstaniu Warszawskiemu, a w nim znalazł się zbiór not biograficznych 41 laryngologów polskich – uczestników tego Powstania. Wśród nich zauważyliśmy aż 12 z Ziem Wschodnich (w tym 2 wywodzących się z Polonii z carskiej Rosji, co w międzywojennej Warszawie nie było odosobnione). Czworo lekarzy pochodziło z Małopolski Wschodniej:

 

ANTONI DOBRZAŃSKI (1893–1953), rodem z Podola. Gimnazjum w Tarnopolu, studia we Lwowie i Wiedniu. Do 1939 r. docent, pracował w szpitalach lwowskich. Przed samą II wojną został profesorem i kierownikiem kliniki w Warszawie, ale ze Lwowa wyjechał dopiero w ro­ku 1941. Udział w tajnym nauczaniu, a w czasie Powstania opieka nad rannymi – do czasu zajęcia gmachu kliniki przez nacjonalistów ukraińskich, którą przeniósł wtedy poza Warszawę. Po wojnie profesor i dziekan AM, redaktor czasopism fachowych, prezes Polskiego Towarzy­stwa Otolaryngologicznego. Odznaczony Krzyżem Walecznych za udział w bojach o Lwów.

Przyp. red.: Rodzina Dobrzańskich mieszkała we Lwowie na rogu ul. Romanowicza i Senatorskiej. Dzieci, Andrzej i Anna, osiadły po wojnie w Ameryce.

 

HENRYK KINDLER (1900–1981), ur. w Stryju. Studia we Lwowie. W latach 30. praca w Stryju. Za okupacji niemieckiej prześladowany jako Żyd, ukrywał się w Warszawie pod nazwiskiem Marian Kwiatkowski (po wojnie przyjęte oficjalnie). Czynny jako lekarz w czasie Powstania, potem w szpitalu jenieckim k. Drezna. Po powrocie praca w szpitalach wrocławskich. 

 

EWA KOSSOWSKA, z domu Dubanowicz, ur. 1923 we Lwowie. Liceum i szkołę pielęgniarską ukończyła w Warszawie w czasie II wojny, potem studia med. na kompletach UW, ukończone w Poznaniu po wojnie. W czasie Powstania była pielęgniarką operacyjną w szpitalu powstańczym. Profesor AM w Warszawie, kierowała kliniką laryngologii dziecięcej.

 

WACŁAW KUŚNIERCZYK (1908–1997), ur. w Śniatynie. Studia we Lwowie, do 1938 praca we Lwowie, potem w szpitalach warszawskich. Leczył rannych powstańców w szpitalach warszawskich, potem w szpitalu polowym. Po wojnie praca w Nowym Sączu, Zabrzu, Katowicach. Kierownik kliniki otolaryngologicznej Śląskiej AM.