Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SYLWETKI

Wszystkie 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2022
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

Z ORLEANU DO LWOWA

[1/2008]

Przed paroma laty natknęliśmy się na nekrolog w którejś gazecie, a teraz spotkaliśmy w najnowszym numerze Polskiego Słownika Biograficznego (zeszyt 183) nazwisko rodziny lwowskiej (!) – Tascher de la Pagerie. Trudno nie być zaskoczonym: pamiętamy wszak, że nazwisko to nosiła pierwsza żona Napoleona I, arystokratka francuska z okolic Orleanu, cesarzowa Józefina (1763–1814).
Przenosimy się w wiek XX: z PSB dowiadujemy się, że Jan Kazimierz Tascher de la Pagerie (1879–1924), ziemianin, był absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach i szkoły oficerskiej; był w armii austriackiej, potem w WP, a po demobilizacji administrował majątkiem ziemskim w Sądowej Wiszni. Odznaczony Krzyżem Obrony Lwowa i Odznaką Orląt.
Miał dwie córki: Marię (1917–2000) i Jadwigę (1919–1989), obie wybitne działaczki konspiracji w czasie II wojny światowej. Maria działała w Inspektoracie AK Lwów-Miasto, w 1944 r. została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet Okręgu Mało­polska. Po wyjeździe ze Lwowa osiadła wraz z mężem, adwokatem S. Strycharskim, w Bytomiu; tam oboje po latach zmarli. Jadwiga była uczestniczką Powstania Warszawskiego i więźniarką obozu w Stutthofie. Po wojnie pracowała w GUS w Warszawie; tam zmarła.
Jaka była droga owej arystokratycznej rodziny francuskiej (niewątpliwie zdeklasowanej i niekoniecznie z tej samej linii co cesarzowa) do wschodniej Polski? Kiedy przybyła w nasze strony, kiedy jej członkowie stali się wspaniałymi polskimi patriotami?
Może ktoś z Czytelników wie i opowie? Liczymy na Bytom!