Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

SYLWETKI

Wszystkie 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

ODSZEDŁ OJCIEC MIECZYSŁAW KRĄPIEC (1921–2008)

[3/2008]

Nazywano Go nauczycielem filozofów. Należał do najwybitniejszych współczesnych filozofów. Do końca życia był niezwykle aktywny. Zmarł nagle, śmierć zastała Go przy pracy, gdy sprawdzał hasła do ostatniego tomu swojego ukochanego dzieła – Powszechnej Encyklopedii Filozoficznej.
Urodził się w Berezowicy Małej k. Zbaraża, miał 87 lat. W 1939 r. zdał maturę i wstąpił do zakonu Dominikanów. Wyświęcony na księdza w 1945 r. kontynuował studia na KUL i na uniwersytecie Angelicum w Rzymie. Od 1951 r., jako profesor KUL, współtworzył lubelską szkołę filozoficzną. Należał do najwybitniejszych w świecie znawców Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu.
O. prof. Mieczysław Krąpiec pięciokrotnie był wybierany na rektora KUL, doprowadził do rozwoju uczelni, reaktywował kilka kierunków iniwersyteckich. Zostawił po sobie 30 książek i 400 artykułów, rozpraw, studiów, tłumaczonych na wiele języków – z zakresu metafizyki, antropologii filozoficznej, filozofii prawa, polityki, kultury narodu. Na jego podręcznikach kształciły się pokolenia polskich filozofów.

Opracowano na podstawie biogramu pióra H. Klein­roka, zamieszczonego w CL 1/04 oraz artykułu Ewy K. Czaczkowskiej, „Rzeczpospolita” 109/08.