Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

SYLWETKI

Wszystkie 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

NAUCZYCIEL, SPOŁECZNIK, MIŁOŚNIK GÓR

[2/2004]

Henryk Stanisław Hordt urodził się w 1906 r. w Medenicach w wojew. lwowskim. Do szkół uczęszczał w Stryju, studia wyższe w zakresie nauk matematycznych ukończył na Politechnice Lwowskiej. W 1930 r. rozpoczął pracę w I Gimnazjum we Lwowie, a w latach 1932–39 wykładał matematykę w Korpusie Kadetów. Po zajęciu Lwowa przez Sowietów uczył matematyki i fizyki w różnych szkołach i na różnych kursach. Trzeciego dnia po wkroczeniu Niemców do Lwowa został aresztowany. W więzieniu spotkał się ze swoim młodszym bratem, sędzią Leonem, którego po strasznych torturach Niemcy rozstrzelali.
Wiosną 1943 roku, w obawie przed aresztowaniem, wraz z rodziną opuścił Lwów i po kilkukrotnych zmianach miejsca zamieszkał w Czudcu k. Rzeszowa. Tak we Lwowie, jak i w Czudcu zajmował się tajnym nauczaniem oraz działał w Armii Krajowej. Po zakończeniu działań wojennych w środkowej Małopolsce, we wrześniu 1944 r. zorganizował w Czudcu samorządowe gimnazjum i liceum, które istnieje nadal jako Liceum Ogólnokształcące. Od 1948 r. uczył matematyki i fizyki w Liceum Pedagogicznym w Legnicy, a w 1955 r. został nauczycielem i kierownikiem Wydziału Matematyki w Studium Nauczycielskim nr 1 we Wrocławiu i na tym stanowisku pracował aż do czasu przejścia na emeryturę w 1971 r.
Henryk Hordt był społecznikiem. Już w gimnazjum w Stryju prowadził hufiec harcerski jako jego przyboczny. W Legnicy w latach pięćdziesiątych był członkiem tamtejszej orkiestry symfonicznej – grał w niej jako skrzypek. We Wrocławiu był radnym i przewodniczącym Komisji Nauki, Kultury, Sportu i Turystyki w DRN Wrocław-Psie Pole oraz prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego w dzielnicy.
Życiowymi pasjami Henryka Hordta były turystyka i fotografowanie. Był wielkim miłośnikiem gór, a w szczególności Beskidów Wschodnich, Gorganów, wschodnich Bieszczad, Czarnohory, Pokucia. O ukochanych górach napisał przepiękną i bardzo ciekawą książkę Piękno utraconej ziemi, wydaną w 1998 r. Po wojnie, podczas licznych wycieczek do Lwowa, chodził po mieście i dużo fotografował. Wykonał wiele kolorowych przeźroczy, które następnie wyświetlał i komentował w klubach Towarzystwa Miłośników Lwowa i KPW. Do pięknych rysunków lwowskich obiektów architektonicznych inż. arch. Zbigniewa Haicha napisał komentarze. Rysunki te zostały wydane w sześciu zeszytach pod tytułem Lwów.
Mgr Henryk Hordt za swą pracę i za działalność społeczną został udekorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma odznaczeniami resortowymi. Zmarł w listopadzie 2003 roku. Cześć Jego pamięci!

W imieniu uczniów ukochanego Profesora
Państwowego Liceum Pedagogicznego w Legnicy
Antoni Dwojak