Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SYLWETKI

Wszystkie 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2022
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

BOLESŁAW HADACZEK

[3/2004]

w 75. rocznicę urodzin

 
Związek pomiędzy osobowością
jednostki i miejscem urodzenia
ma charakter magiczny.

                                         Stanisław Ossowski

 

Uniwersytet Szczeciński wydał w 2000 r. zbiór prac blisko trzydziestu autorów, zatytułowany Literackie Kresy i bezkresy, z dedykacją: Panu Profesorowi Bolesławowi Hadaczkowi – przyjaciele, współpracownicy, uczniowie.
 

 

Bolesław Hadaczek urodził się w 1929 r. w Lachowcach k. Stanisławowa. Ekspatriowany z rodziną na Śląsk Opolski, w latach 1945–50 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum Męskiego w Prudniku. Ówczesne grono pedagogiczne tego zakładu w większości pochodziło z Kresów – z miejscowości stanowiących swoistą mozaikę Małopolski Wschodniej i Bukowiny – ze Lwowa, Winnik, Tarnopola, Baworowa, Brzeżan, Tłumacza, Kołomyi, Stryja i Czerniowiec. Kresowy rodowód B. Hadaczka, doświadczenia wyniesione z pierwszych szesnastu lat życia w Lachowcach, a także oddziaływanie prudnickich nauczycieli (wiem coś o tym, bo chodziłem do tego samego gimnazjum), niewątpliwie miały wpływ na jego późniejsze zainteresowania naukowe.

Studiował filologię polską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Od czasu ukończenia studiów nieprzerwanie pracował jako nauczyciel polonista – z początku w szkole średniej, później kolejno w kilku wyższych i w końcu na Uniwersytecie Szczecińskim, gdzie otrzymał tytuł profesora. W latach 1972–2000 kierował tam Zakładem Literatury Polskiej XX wieku.

Wśród kilku głównych tematów badań Bolesława Hadaczka nas najbardziej interesuje ten wiążący się z literaturą polskich Kresów (pisanych dużą literą, bowiem jego zdaniem, termin ów trzeba zachować jako nazwę zbiorczą wszystkich ziem wschodnich Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej – i nie tylko dla tych ziem; Kresy powinny pozostać kategorią historyczną i kulturową, geograficzną, aksjologiczną i estetyczną).

Plonem wieloletnich badań prof. Hadaczka w tej dziedzinie jest kilka obszernych publikacji* oraz wiele artykułów w czasopismach. Literaturą kresową zainteresował swych studentów, doktorantów i asystentów; z jego inspiracji prowadzą oni różnorakie badania naukowe w tym zakresie. Od roku 1993 wychodzi redagowana przez niego monotematyczna seria roczników naukowych „Kresy w literaturze”. Powstały wokół prof. Hadaczka zespół naukowy można by określić jako szczecińską szkołę badań nad literaturą kresową. Prace tego zespołu adresowane są zarówno do polonistów, jak i do szerokiego kręgu humanistów, do wszystkich Kresowian, gdziekolwiek żyją – jak zadedykował Profesor jedną ze swych książek. Przybliżają one współczesnym czytelnikom wspaniały dorobek polskiej literatury kresowej.

 

Tadeusz Kukiz

 

* Listę książek prof. B. Hadaczka o tematyce kresowej zamieszczamy w dziele Książki – Czasopisma.