Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa Kontakt
ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
info@cracovia-leopolis.pl

Facebook

SYLWETKI

Wszystkie 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

KAZIMIERZ WIECH, prof. dr hab

[3/2004]

MIŁOŚNIK LWOWA I HUCULSZCZYZNY

 

Prof.dr hab. Kazimierz Wiech jest absolwentem i profesorem Akademii Rolniczej w Krakowie, specjalistą z zakresu ochrony roślin. Oprócz intensywnej pracy naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej w swojej specjalności, z zamiłowaniem i talentem fotografuje i filmuje, nie tylko rośliny i owady, ale też architekturę, zabytki, rzeźby i krajobrazy. Jest zafascynowany pięknem Lwowa i Huculszczyzny.

Urodził się w 1950 roku w Krakowie w rodzinie pochodzącej z Kowla na Wołyniu i ze Lwowa. Można go nazwać „adopto­wanym lwowiakiem” za jego umiłowanie ziemi przodków. Pierwszy raz znalazł się we Lwowie ze studentami – tylko przez jeden dzień – w roku 1976, po drodze do Kijowa. Od 1996 roku jeździ w tamte strony kilka razy w roku.

Kwiaty dla Podola oglądaliśmy w krużgankach oo. Karmelitów i w gmachu Wydziału Ogrodnictwa Akademii Rolniczej. Druga wystawa to Zapomniane piękno Czarnohory i Huculszczyzny, potem był Portret huculski, Zapomniany świat Vincenza, Kościoły Lwowa i ostatnio Cmentarz Łyczakowski. Ten bogaty materiał fotograficzny był eksponowany na około 40 wystawach w różnych miastach Polski i za granicą.

Na Huculszczyznę jeździ Profesor dwa razy do roku. Baza wypadowa dla wypraw w góry to Bystre, gdzie mieszkał piewca tej ziemi – Vincenz. Tam powstają piękne zdjęcia i przeźrocza. We Lwowie nawiązał kontakt z dyrekcją polskiej szkoły nr 10 (dawna szkoła im. Marii Magdaleny) i prowadził tam lekcje biologii dla wszystkich klas gimnazjalnych. Kontakt z polskojęzycznym Radiem Lwów ma zaowocować nagraniem kilku audycji. Profesor współpracuje też naukowo z Wydziałem Biologii na Uniwersytecie Lwowskim i Ogrodem Botanicznym. Stacja Botaniczna Ogrodu będzie udostępniona polskim studentom pod kierunkiem Profesora przez 2 tygodnie. Na zbliżające się obchody 200-lecia Lwowskiego Ogrodu Botanicznego przewidziana jest wystawa zdjęć Profesora.

Prof. Wiech zorganizował w listopadzie ub.r. polsko-ukraińskie spotkanie kulturalne na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Krakowie. Był to wieczór poetycko-muzyczny, który ma być powtórzony we Lwowie.

Dorobek Profesora budzi podziw i jest przykładem tego, w jaki sposób miłość do Ziemi Przodków może być inspiracją do twórczej pracy dla tej Ziemi.

Marta Walczewska