Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SYLWETKI

Wszystkie 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2022
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

Maksymilian Jamnicki, BRACIA ARTYSCI

[2/2002]

Przed prawie rokiem obiecaliśmy Czytelnikom przedstawienie sylwetki malarza Tadeusza Popiela, twórcy monumentalnej „Golgoty” – wielkich rozmiarów malowidła, które wystawiane corocznie do II wojny w Wielki Piątek i Wielką Sobotę w lwowskim kościele oo.Bernardynów, stanowiło tło dla Bożego Grobu. Obecnie, od wojny, pełni tę samą funkcję u Bernardynów w Krakowie – pokazaliśmy je w CL 3/01.

Przy okazji przedstawiamy również sylwetkę brata Tadeusza, rzeźbiarza Antoniego Popiela, który stworzył wiele wspaniałych dzieł we Lwowie.
Popielowie nie byli lwowianami z urodzenia, jednak z tym Miastem i Ziemią związali swoje życie i artystyczne dokonania.


Tadeusz Popiel

T. Popiel (1863–1913) urodzony w Szczucinie, do szkół uczęszczał w Brodach, studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Swoje dzieła pozostawił w wielu miejscach Polski, a także we Włoszech. We Lwowie współpracował przy tworzeniu Panoramy Racławickiej (spod jego pędzla wyszły partie pejzażu i postacie chłopów), a także innych dekoracji pawilonów lwowskiej Wystawy Krajowej w 1894 r. Kilka lat później odnawiał wnętrza kościoła Klarysek we Lwowie (przy pl. Cłowym, róg Łyczakowskiej), konserwując tam obrazy St. Stroińskiego (XVIII w.) oraz malując na ścianach obrazy historyczne. Wykonał też malowidła w Teatrze Wielkim. Malował freski w kościele św. Józefa i zaprojektował witraże w Katedrze lwowskiej. Od r. 1894 malował portrety królów polskich w pałacu Badenich w Koropcu.
Tadeusz Popiel brał żywy udział w życiu artystycznym, od 1895 r. należał do Komisji Znawców lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Zmarł w Krakowie i spoczywa na Rakowicach.


ANTONI POPIEL

Rzeźbiarz A. Popiel (1865–1910) był młodszym bratem malarza Tadeusza, urodził się w Szczucinie i, podobnie jak jego brat, do szkół uczęszczał w Brodach (gdzie ich ojciec przez pewien czas pracował). Studiował także w Krakowie, potem w Wiedniu. Osiadł we Lwowie, gdzie został profesorem w katedrze rysunku i modelowania na Politechnice (po swoim teściu Leonardzie Marconim). We Lwowie stworzył szereg znaczących rzeźb i pomników, przede wszystkim pomnik A. Mickiewicza na pl. Mariackim (1904), Kornela Ujejskiego na ul. Akademickiej (obecnie w Szczecinie!), a także Józefa Korzeniowskiego w Brodach. Jego rzeźby zdobią we Lwowie Pałac Sprawiedliwości (przy ul. Batorego), fasadę Teatru Wielkiego, głównego dworca kolejowego.
Antoni Popiel zmarł w czasie kuracji w polwowskim Lubieniu i spoczął na Cmentarzu Łyczakowskim.