Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SYLWETKI

Wszystkie 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2022
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

CHÓR „HEJNAŁ” I JEGO KIEROWNICY

[3/2002]

Krakowski amatorski chór „Hejnał” obchodził niedawno swoje półwiecze. Założył go w 1948 roku Jacek Miklaszewski, prezes Spółdzielni Transportowej, ale zarazem entuzjasta śpiewu, propagator muzyki chóralnej, doskonały organizator i animator zespołów śpiewaczych.

Jacek Miklaszewski urodził się w 1902 r. w Podkamieniu k. Brodów w uzdolnionej muzycznie rodzinie chłopskiej. W Brodach ukończył gimnazjum ogólnokształcące. Od lat dziecinnych grał na skrzypcach i występował z rodzinnym zespołem na uroczystościach i weselach. W Brodach prowadził przed wojną chór strzelecki i orkiestrę. W 1944 r. osiadł w Krakowie. Swój pięknie rozwijający się chór prowadził przez lat trzydzieści, jeździł z nim po kraju i za granicę, zdobywał liczne nagrody. Zmarł w 1975 r.
„Hejnał” zaczął od 14 śpiewaków, dziś ma ich 35, ale w latach osiemdziesiątych było ich ponad 70! To była też zasługa następcy Miklaszewskiego, prof. Władysława Kotschy, który kierownikiem i dyrygentem Chóru był w latach 1974–76, 1980–83 oraz od 1992 do dziś.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Władysław Kotschy urodził się w 1915 r. we Lwowie. Tam ukończył szkołę muzyczną i pracował najpierw jako nauczyciel gry na skrzypcach w Seminarium Nauczycielskim, potem jako dyrygent Chóru Legionistów. W czasie II wojny był organistą i prowadził chór kościelny. W 1945 r. przyjechał do Krakowa i podjął pracę jako nauczyciel muzyki w Liceum Pedagogicznym oraz w Studium Nauczycielskim. W tym czasie dopełnił swoje studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie.
W mieście tym prowadził kilka chórów: przy DOKP, Chór Cecyliański i ten – „Hejnał”. Podobnie jak J. Miklaszewski, wyjeżdżał z nim do wielu miast i za granicę, a w przeglądach i konkursach zdobywał z chórem nagrody i wyróżnienia.
Lata 90. nie były dla „Hejnału” łaskawe, jednak wysiłki Profesora uratowały Chór od zagłady. W nieco uszczuplonym składzie mógł on jednak świętować swój półwiekowy jubileusz, zaś Profesor 60-lecie pracy artystycznej i pedagogicznej.
A na marginesie: Chór „Hejnał” – jak wyżej. Chór Cecyliański przy krakowskim kościele Franciszkanów i chór Rorantystów Katedry Wawelskiej stworzył i prowadził wiele lat organista wawelski – dawniej organista lwowski Michał Woźny. Chórem „Amicus” kieruje lwowianka prof. Danuta Degórska-Czubek.
Tak to jest w Krakowie...