Strona główna O nas Kwartalniki Rozmowy Sylwetki Słownik Archiwalia Publikacje Wydawnictwa
Kontakt

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków
cracovialeopolis@gmail.com

Facebook

SYLWETKI

Wszystkie 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2022
Sortuj alfabetycznie | Sortuj numerami

[01/1995] Bogdanowicz Marian
[02/1995] Leńkowa Antonina
[02/1995] Rydygier Ludwika
[02/1995] Wiesenthal Szymon
[03/1995] Gröer Franciszek
[03/1995] Sacher-Masoch Leopold
[01/1996] Stojowska Ewa
[01/1996] Mniszchówna Maryna
[01/1996] Michalik Jan Apolinary
[02/1996] Teliczkowie
[02/1996] Wasiuczyński Stanisław
[03/1996] Wyspiańscy
[03/1996] Leinwand Artur
[04/1996] Michotek Jerzy
[04/1996] Abraham Roman
[01/1997] Szolginia Witold
[01/1997] Lam Jan, Czerwiński Wilhelm
[01/1997] Castori Ludwika
[01/1997] Koffler Józef
[01/1997] Mackiewicz Roman
[01/1997] Chudzicki Jan
[01/1997] Darowska Marcelina
[02/1997] Minkiewicz Witold
[02/1997] Habela Jerzy
[02/1997] Cybulski Zbyszek
[03/1997] Bandurski Władysław
[03/1997] Romer Eugeniusz
[03/1997] Gąsiorowscy Juliusz i Napoleon
[03/1997] Bajan Jerzy
[03/1997] Kosiński Stanisław
[03/1997] Skarbiński Stanisław
[03/1997] Habsburg Alicja
[04/1997] Kaszub Serafin Alojzy
[04/1997] Cieński Jan
[04/1997] Staff Leopold
[04/1997] Krygowski Władysław
[04/1997] Pawłowscy Bolesław i Tadeusz
[01/1998] Grześkowiak Alicja
[01/1998] Krzaklewski Marian
[01/1998] Buzek Jerzy
[02/1998] Ricci Tomasz
[02/1998] Festenburg Gerard de
[02/1998] Makuszyński Kornel
[03/1998] Swatoń Józef
[03/1998] Wallischowie
[03/1998] Żaki Andrzej
[04/1998] Dietl Józef
[04/1998] Rudecka Lesia
[04/1998] Kasznica Stanisław
[04/1998] Małaczyńscy i Jaroccy
[05/1998] Kasprzysiak Edward
[05/1998] Palej Tadeusz
[05/1998] Wątorska Maria
[02/1999] Hollanek Adam
[02/1999] Schneigert Zbigniew
[02/1999] Batowski Henryk
[02/1999] Rolle Karol
[03/1999] Balzer Oswald
[03/1999] Czartoryska Wanda
[03/1999] Modrzejewska Helena
[05/1999] Czuchajowski Bolesław
[05/1999] Kołodziejowie
[01/2000] Sosabowski Stanisław
[01/2000] Wierzejski Leszek
[02/2000] Ochęduszko Stanisław
[02/2000] Hobler Tadeusz
[02/2000] Turnau Jerzy
[03/2000] Hochberger Juliusz
[03/2000] Badeniowie
[04/2000] Mosing Henryk
[04/2000] Zubrzycka-Strokowa Jadwiga
[04/2000] Rutkowski Józef
[05/2000] Radziwiłł Janusz
[05/2000] Rydel Lucjan
[01/2001] Sołtys Mieczysław
[01/2001] Sołtys Adam
[02/2001] Bodo Eugeniusz
[02/2001] Stroński Marian
[03/2001] Boym Michał
[02/2002] Charewiczowa Łucja
[02/2002] Popiel Tadeusz i Antoni
[03/2002] Polaczek Jerzy
[03/2002] Miklaszewski Jacek i Kotschy Władysław
[04/2002] Cieński Jan, ks.
[04/2002] Dąbczańska Helena
[04/2002] Brzozowski Tadeusz
[04/2002] Sztolcman-Kotlarczyk Ewa
[04/2002] Kępiński Antoni
[01/2003] Hausner Leopold
[01/2003] Dietl Józef
[01/2003] Leo Juliusz
[01/2003] Uhma Stefan dr
[01/2003] Tokarczuk Ignacy ks. abpa
[02/2003] Sadłowska Zofia
[02/2003] Szlachtowski Feliks
[03/2003] Obuchowicz Wacław, Lasocki Michał
[03/2003] Auguścik Stanisław
[04/2003] Paparowie
[04/2003] Kleinrok Zdzisław
[04/2003] Kwaśniewski Stanisław
[05/2003] Sikorski Władysław, Januszajtis Marian, Langner Władysław
[05/2003] Krawczyński Wiesław
[05/2003] Puzynina Martyna księżna
[01/2004] Tarnowski Jan
[01/2004] Kleeberg Franciszek Gen.
[01/2004] Krąpiec Mieczysław Albert OP
[01/2004] Winowska Maria
[02/2004] Hordt Henryk Stanisław
[02/2004] Druhna Luna
[03/2004] Puchalski Włodzimierz
[03/2004] Hadaczek Bolesław
[03/2004] Zahradnik Jan
[03/2004] Rudecka Lesia
[03/2004] Irzykowski Karol
[03/2004] Wiech Kazimierz, prof. dr hab
[04/2004] Feldman Krystyna
[04/2004] Homme Maria
[04/2004] Krcha Emil
[04/2004] Opałka Mieczysław
[04/2004] Estreicher Karol
[01/2005] Balicki Zygmunt
[01/2005] Czartoryski Michał bł.
[01/2005] Valis-Schyleny Stanisława Marcelina
[02/2005] Rubaszewski Adam Leopold
[02/2005] Smagłowski Wincenty
[02/2005] Rotfeld Adam Daniel
[02/2005] Banaś Witold
[03/2005] Rechowicz Marian
[03/2005] Grzegorz z Sanoka
[03/2005] Machalski Henryk
[04/2005] Czechowicz Kazimierz
[04/2005] Dobrzański Antoni, Kindler Henryk, Kossowska Ewa, Kuśnierczyk Wacław (Laryngolodzy)
[01/2006] Riedlowie (Trzech Edmundów)
[01/2006] Bryła Stefan
[01/2006] Węgier-Maksymowicz Krystyna
[02/2006] Węgrzynowski Lesław, Domaszewicz Aleksander
[02/2006] Berg Irena
[02/2006] HAWLING LESŁAW
[03/2006] Buczkowski Leopold
[03/2006] Antoniewicz Karol
[03/2006] Brydziński Wojciech
[03/2006] Romanówna Janina
[03/2006] Mitraszewski Stanisław
[04/2006] Gluziński Tomasz
[04/2006] Krauss Janusz, Porębowicz Stefan
[04/2006] Mazanowski Józef Marian
[04/2006] Nikodemowicz Eugeniusz
[04/2006] Jopek Stanisław
[01/2007] Żuk Jerzy
[01/2007] Mściwujewska-Wajda Anna
[01/2007] Rybicki Andrzej
[02/2007] Iwaszko Ludwik Antoni
[02/2007] Cieszyński Antoni
[02/2007] Bober-Majchrzycka Wanda
[03/2007] Horodyska Kinga
[03/2007] Buczkowski Zdzisław
[03/2007] Dęboróg-Bylczyński Jakub Aleksander
[03/2007] Bortiakow Walery
[04/2007] Vogelfänger Henryk
[04/2007] Łozińska Zuzanna
[01/2008] Tascher de la Pagerie
[01/2008] Webersfeld Edward
[01/2008] Rogalski Marek
[01/2008] Czerneccy
[02/2008] Olszewska Wanda
[02/2008] Huber Maksymilian Tytus
[02/2008] Juniszewska Lidia
[02/2008] Donigiewicz Krzysztof
[02/2008] Popławski Włodzimierz
[02/2008] Chwalibogowska Alina
[03/2008] Barączowie
[03/2008] Krąpiec Mieczysław
[04/2008] Mozer Wilhelm
[04/2008] Jabłonowscy i Bielscy
[04/2008] Sikorzanka Danuta i Olszewska Wanda
[01/2009] Kozioł Stanisław
[01/2009] Wars Henryk
[01/2009] Fornelski Andrzej
[02/2009] Ernst Jan
[03/2009] Rumel Zygmunt Jan
[03/2009] Scott Malcom
[04/2009] Piotrowski Julian i Sztyliński Tadeusz
[01/2010] Duniecki Stanisław
[01/2010] Haczewska Danuta
[01/2010] Nowak Kazimierz
[01/2010] Zappe Irena i Jadwiga
[02/2010] Till Ernest
[02/2010] Abraham Władysław
[02/2010] Borucki Gwidon
[03/2010] Marconi Leonard
[03/2010] Bochenek Zbigniew
[03/2011] Jordan Maria
[04/2011] Marynowicz Władysław
[04/2011] Wójcik Genowefa
[01/2012] Garbień Józef
[01/2012] Bujak Helena
[02/2012] Uhma Barbara
[02/2012] Hnatowicz Roman
[04/2012] Brończyk Kazimierz
[01/2013] Malinowski Józef
[01/2013] Panek Kazimierz
[01/2013] Prof. Wacław Szybalski
[01/2013] EUGENIUSZ CYDZIK
[02/2013] Sigmund Adolf
[02/2013] Nowotyński Stefan Wojciech
[03/2013] Baczyńska Maria
[03/2013] Szlechter Emanuel
[03/2013] Biłyk Alfred
[02/2014] Sosabowski Ludwik
[03/2014] Arctowski Henryk
[03/2014] Orłowicz Mieczysław
[04/2014] Wierzyński Kazimierz
[04/2014] Cisek Władysław
[04/2014] Szczepański Jan Zbigniew
[01/2015] Doppler Franciszek
[01/2015] Banach Stefan
[02/2015] POLSKA RODZINA AUSTRIACKICH MOSINGÓW
[02/2015] Castori Ludwika
[02/2015] Gawliński Staszek
[03/2015] Kudelski Stefan
[04/2015] Schreyer Alfred
[04/2015] Zarewicz Ludwik
[01/2016] Niewiński Jan
[01/2017] Kossowski, Jan Julian
[02/2017] Hadaczek, Karol
[02/2017] Biernacki, Edmund Faustyn
[04/2017] Rehman, Antoni
[02/2019] Zachariewicz Julian Oktawian
[01/2022] Halpern, Karol
[02/2022] Czacka, Elżbieta Róża