Strona główna O nas Kwartalniki Sylwetki Słownik Archiwalia Wydawnictwa

O NAS

Kwartalnik poświęcony polskiemu dziedzictwu historii i kultury Lwowa i Małopolski Wschodniej oraz ludziom związanym w przeszłości i współczesności z tamtą Ziemią. Ukazuje sie od 1995 roku.

BLOKI TEMATYCZNE

1) Artykuły naukowe, popularno-naukowe
i publicystyczne:

  • Historia polityczna, militarno-obronna, społeczno-kulturowa, gospodarcza - do końca XiX wieku
  • Historia XX wieku do teraźniejszości
  • Spuścizna kulturalna - architektura i sztuka, literatura, folklor i rzemiosło; stan i ochrona zabytków
  • Cmentarze
  • Nauka i oświata w przeszłości i teraźniejszości
  • Polacy na Wschodzie, ich organizacje i instytucje
  • Historia i współczesność Kościoła łacińskiego i kultury religijnej; inne obrządki i wyznania
  • Geografia, bogactwa naturalne

2) Słownik geograficzno-historyczny

3) Biografistyka - ludzie i rodziny

4) Wspomnienia osobiste i rodzinne, towarzyskie, zawodowe, turystyczne, sportowe

5) Rozmowy

6) Poezja i proza, felietony

7) Nowe książki, czasopisma kresowe

8) Działy informacyjne o aktualnych wydarzeniach

9) Inne: archiwalia, komentarze, apele

REDAKCJA:

ul. Piłsudskiego 27,
31-111 Kraków

REDAKTOR nacz:

Janusz M. Paluch

RADA REDAKCYJNA:

Ireneusz Kasprzysiak

Anna Madej

Janusz M. Paluch

Krystyna Stafińska

Danuta Trylska-Siekańska

Marta Walczewska

KONTAKT Z REDAKCJĄ

cracovialeopolis@gmail.com