Strona główna O nas Kwartalniki Sylwetki Słownik Archiwalia Wydawnictwa

SYLWETKI

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | W | Y | Z | Ź | Ż

H

Horodyska, Jadwiga

Na rozmowę złożyły się wypowiedzi: Stefana Świeżawskiego [SŚ], filozofa i historyka filozofii, em. profesora KUL; ks. Barbary Czartoryskiej [BC], dr. chemii; Witolda Hermana [WH], muzyka, profesora AM w Krakowie; Józefa Marka [JM], rzeźbiarza, em. profesora ASP w Krakowie; Stefana Dousy [SD], rzeźbiarza, profesora Wydziału Architektury PK; Kingi Wołkowickiej [KW], bratanicy J. Horodyskiej; Egona Leopolskiego [EL] oraz Andrzeja Chlipalskiego [AC], który rozmowę prowadził i materiał uporządkował. AC. Podejmujemy się wspólnie trudnego zadania: scharakteryzowania sylwetki osoby niezwykłej, której drogę życia można ująć w trzy wątki: 1O postawa wobec Boga, ludzi, kraju, 2O twórczość rzeźbiarska, 3O cechy osobiste: mądrość, ciepło, gościnność. Proponuję jednak, byśmy w rozmowie nie wydzielali tych wątków, ponieważ splatają się one w jeden, konsekwentny portret Człowieka. Za to trzymajmy się chronologii. Proszę więc na początek Kingę, by opowiedziała o środowisku domowym, z którego wyszła Jadwiga Horodyska. KW. Ciocia Wisia była siostrą mojego ojca, Kornela Horodyskiego, córką Franciszka, ziemianina i malarza, oraz Marty z Jodko-Narkiewiczów, rodem z Bębnówki koło Odessy. Urodziła się w 1905 r. w Trybuchowcach, rodzinnym majątku koło Buczacza. Rodzina mieszkała dawniej na wsi, przez jakiś czas w Wiedniu (dziadek był szambelanem cesarza Franciszka Józefa), w czasie I wojny w Zakopanem, a potem już na stałe we Lwowie. AC. Trybuchowce - jak one wyglądały? Z rodziną Horodyskich wiązały się jeszcze inne miejsca, głównie w województwie tarnopolskim, prawda? Czy możesz je pamiętać z przedwojennych czasów - byłaś wszak małą dziewczynką - czy tylko z objazdu tamtych stron przed paru laty?